המשרד להגנת הפרט
של זכויות הצרכן בישראל
צעד 1

בטל את ההרשמה לשירותי החברה בשלושה שלבים פשוטים ללא שיחות טלפון.

* סוג החשבון:

בטל